Volksschule (ab 1949)

1.1 Referenskod
E.48
1.2 Titel

Volksschule

1.3 Datum

ab 1949

1.4 Beskrivningsnivå

Bestand

1.5 Omfång

120 cm

2.3 Arkivhistorik

Akzessionen 2007-002p, 2012-009p

7.1 Arkivarie

Nina Kohler

7.3 Datum förteckningen upprättades

29.01.2014