Y.Per.I.1.1 PDF (1830)

Kontakta stadtarchiv@baden.ch för tillgång till original.