Y.1.14.6 Baden, Ennetbaden, Wettingen: Adressbuch (1932)

Kontakta stadtarchiv@baden.ch för tillgång till original.