Y.1.14.2 Baden, Ennetbaden: Adressbuch (1900)

Kontakta stadtarchiv@baden.ch för tillgång till original.