E.01.1a.16 Prot_EGV_19580627.pdf (1958)

Kontakta stadtarchiv@baden.ch för tillgång till original.