E.01.1a.18 Prot_EGV_19590626.pdf (1959)

Kontakta stadtarchiv@baden.ch för tillgång till original.