Archival file20190125 1933 1ggszjh

Q.01.148 Schularbeiten Fotoklasse, Detail Lehmfaschinen (1937)

Kontakta stadtarchiv@baden.ch för tillgång till original.