D Ortsbürgergemeinde, Provenienzbestände (ab 1818): Digitala objekt

« Gå tillbaka till början