D.01.1a.6 Prot_OGV_19530109 (1953)

Kontakta stadtarchiv@baden.ch för tillgång till original.