Q.01.600 Aufnahmen vom Aktivdienst in der Innerschweiz, getarntes Berglager (1942-1943): Digitala objekt

« Gå tillbaka till början