Archival file20190206 1933 1eaylk6

Q.01.526.1 Digitalisat (1939-1942)

Kontakta stadtarchiv@baden.ch för tillgång till original.