Schularbeiten Fotoklasse, Detail Lehmfaschinen (1937)

1.1 Referenskod
Q.01.148
1.2 Titel

Schularbeiten Fotoklasse, Detail Lehmfaschinen

1.3 Datum

1937

1.4 Beskrivningsnivå

Dossier

1.5 Omfång

1 Einheit(en), 1 Datei

Digitalt objekt

CH-000249-X:689022

3.1 Beskrivning och Struktur

enthält Negativ 6x6, Kontaktabzug

5.2 Kopior

2019 durch docuteam digitalisiert.

Digital Objects