Archival file20180829 1933 1ldlq6f

Q.01.40041 Posamenterin in Wittnau, Serie Heimarbeit (1962)

Kontakta stadtarchiv@baden.ch för tillgång till original.