Archival file20190111 1933 4to5c3

Q.01.228 Sandtrotte in Ennetbaden, Details (1938)

Kontakta stadtarchiv@baden.ch för tillgång till original.