D.01.1a.26 Prot_OGV_19640224 (1964)

Kontakta stadtarchiv@baden.ch för tillgång till original.