Gebäudedokumentation, Pläne 1:200

1.1 Reference Code
U.03.7
1.2 Title

Gebäudedokumentation, Pläne 1:200

1.4 Level of Description

Dossier