Sanitätskommission, Protokoll (1910-1912)

1.1 Reference Code
B.39.1
Old: 1070
1.2 Title

Sanitätskommission, Protokoll

1.3 Date(s)

1910-1912

1.4 Level of Description

Dossier

1.5 Extent

2 cm