"Veni vidi video" (1997-1998)

1.1 Signatur
V.21.5.50
1.2 Titel

"Veni vidi video"

1.3 Datum

1997-1998

1.4 Verzeichnungsstufe

Dossier

1.5 Umfang

1 cm